Formularz rejestracji do Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

FORMULARZ JEST ZAMKNIĘTY.

Rekrutacja uczestników na zajęcia EUD w semestrze letnim 2018 r. w Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku została zakończona.