Archiwum, Program zajęć dla dzieci, XIX edycja, Białystok

Spotkanie I. Tworzenie produktu turystycznego

Termin spotkania: 16 marca 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Sztuka zarabiania na wypoczynku
Co to jest turystyka i od kiedy się ona rozwija? Czym jest potencjał turystyczny i jak mu daleko do produktu? Kto tworzy produkt turystyczny? Czy można rozwijać produkt turystyczny nie mając walorów turystycznych? Filary produktu turystycznego: miejsce, ludzie i promocja.
Warsztaty: Projekt własnego biznesu turystycznego

Prowadzący: dr inż. Romuald Ziółkowski

Spotkanie II. Czy istnieje czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy?

Termin spotkania: 6 kwietnia 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Akcje na giełdzie
Po co i jak działa giełda? Dlaczego notowania się zmieniają? Jak na giełdzie zachowują się inwestorzy? Jakie stosują strategie i w jaki sposób podejmują decyzje?
Warsztaty: Mini-inwestor

Prowadzący: dr Sławomir Ignaciuk

Spotkanie III. Reklama a wywieranie wpływu

Termin spotkania: 13 kwietnia 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: W jaki sposób przekonywać niezdecydowanych?
W jaki sposób przekonuje reklama? Podstawowe sposoby wywierania wpływu. Marketingowe mechanizmy przyciągania klientów.
Warsztaty: Tworzenie skutecznej reklamy

Prowadzący: dr Katarzyna Krot

Spotkanie IV. Idealny lider grupy - to ja

Termin spotkania: 11 maja 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Sztuka bycia liderem
Jak budować zespół? Jak motywować innych do działania? Władza szefa.
Warsztaty: Style kierowania

Prowadzący: dr Anna Tomaszuk

Spotkanie V. Pomiar dobrobytu gospodarczego i społecznego

Termin spotkania: 18 maja 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Pomiarn dobrobytu gospodarczego
Produkt gospodarki a dobrobyt obywateli. Mierniki efektów działalności gospodarczej. Wpływ wyników działalności gospodarczej na dobrobyt społeczny i poszczególnych obywateli.
Warsztaty: Idealny miernik dobrobytu

Prowadzący: dr Ewa Rollnik-Sadowska

Spotkanie VI. Sztuka podejmowania decyzji

Termin spotkania: 15 czerwca 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Sztuka podejmowania decyzji
Proces podejmowania decyzji i techniki go wspierające.
Warsztaty: Burza mózgów

Prowadzący: Adam Walicki

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy