Archiwum, Program zajęć dla rodziców, X edycja, Białystok

Spotkanie I. Siedem nawyków skutecznego rodzica

Termin spotkania: 13 marca 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Zobacz miejsce spotkania

Siedem nawyków skutecznego działania według Franklina Coveya i ich zastosowanie w procesie wychowania.

Prowadzący: dr Anetta Janowska

Spotkanie II. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 27 marca 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: Bożena Bednarek

Spotkanie III. Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Termin spotkania: 10 kwietnia 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Zobacz miejsce spotkania

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu biznesowym można przenieść do szkoły i domu? Jak pracować z dzieckiem w oparciu o narzędzia coachingowe?

Prowadzący: Beata Skowrońska

Spotkanie IV. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 8 maja 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Ewa Tokajuk

Spotkanie V. W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?

Termin spotkania: 22 maja 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Zobacz miejsce spotkania

Rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka. Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości? Jak rozwijać w dziecku motywację do samorozwoju? Motywacja a uczenie się.

 

Spotkanie VI. Wyzwania stojące przed polską gospodarką

Termin spotkania: 5 czerwca 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Zobacz miejsce spotkania

Czy Zielona Wyspa zostanie zasiedlona przez roboty? Jakie są mocne strony polskiej gospodarki a czego nam jeszcze brakuje? Jakie aspekty monitorować aby wzmacniać umiejętności interpretacji aspektów gospodarczych przez dzieci, młodzież i ich rodziców. Wykład poświęcony problemowi przyszłości polskiej gospodarki analizowanej przez pryzmat relacji zasobów ludzkich i technologii.

 

strona główna archiwum arrow