Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XI edycja, Białystok

Spotkanie I. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 2 października 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: Beata Skowrońska

Spotkanie II. Jak obronić się przed manipulacją? (Internet i telewizja)

Termin spotkania: 16 października 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Sylwester Pilipczuk

Spotkanie III. Kreatywny dialog - czy istnieje potrzeba negocjacji?

Termin spotkania: 23 października 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Do czego może posłużyć metoda negocjacji? Czy tylko do rozwiązywania sytuacji konfliktowych? Jak postępować, gdy chcemy przekonać dziecko do jakiegoś działania, wpłynąć na jego oceny, oddziaływać na jego wybory. Zasady negocjacji.

Prowadzący: Anna Resler

Spotkanie IV. Praca z uczniem zdolnym

Termin spotkania: 6 listopada 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Odkrywanie zdolności dziecka. Praca z uczniem zdolnym na polu wychowawczym i dydaktycznym. Niepowodzenia uczniów zdolnych (Syndrom nieadekwatnych osiągnięć).

Prowadzący: Sylwester Pilipczuk

Spotkanie V. Psychologia konsumenta

Termin spotkania: 20 listopada 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Beata Skowrońska

Spotkanie VI. Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 4 grudnia 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

Prowadzący: dr Ewa Tokajuk

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy