Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XII edycja, Katowice

Spotkanie I. Dlaczego orły nie pływają? O wspieraniu zdolności i talentów dzieci

Termin spotkania: 23 marca 2015 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Prezentacja Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Czym się różni teoria WI od pomiarów IQ? Profile inteligencji (profil laserowy i rozproszony). Co z ciebie wyrośnie? – czyli gry i zabawy z wykorzystaniem różnych profilów inteligencji.

Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie II. Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu?

Termin spotkania: 13 kwietnia 2015 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka potencjalnych zagrożeń w internecie. Zjawisko cyberprzemocy. Jak unikać zagrożeń w internecie – podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ochrona prywatności w sieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa online – oferta edukacyjna programu Dziecko w Sieci.

Prowadzący: dr Lidia Wollman

Spotkanie III. O sztuce wyznaczania i osiągania celów

Termin spotkania: 27 kwietnia 2015 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie IV. Kształtowanie postaw etycznych u dziecka

Termin spotkania: 11 maja 2015 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy rozbudzić wrażliwość etyczną u dziecka? Jak przysposobić dzieci do dokonywania właściwych wyborów? Czego wymagać od szkoły?

Prowadzący: Beata Skarżyńska

Spotkanie V. Koncepcje i zasady kształcenia alternatywnego

Termin spotkania: 25 maja 2015 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształcenie alternatywne w Polsce i Europie – plusy i minusy. Możliwości realizacji na gruncie Polski nowoczesnych modeli nauczania. Nauczanie domowe. Koncepcje kształcenia Marii Montessori, Johna Dewey’a, Celestyna Freineta, Rudolfa Steinera, Janusza Korczaka - na co kładą nacisk, co rozwijają u dziecka.

Prowadzący: dr Lidia Wollman

Spotkanie VI. Wyzwania stojące przed polską gospodarką

Termin spotkania: 8 czerwca 2015 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy Zielona Wyspa zostanie zasiedlona przez roboty? Jakie są mocne strony polskiej gospodarki a czego nam jeszcze brakuje? Jakie aspekty monitorować aby wzmacniać umiejętności interpretacji aspektów gospodarczych przez dzieci, młodzież i ich rodziców. Wykład poświęcony problemowi przyszłości polskiej gospodarki analizowanej przez pryzmat relacji zasobów ludzkich i technologii.

Prowadzący: Bartosz Majewski

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy