Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XII edycja, Białystok

Spotkanie I. Dlaczego orły nie pływają? O wspieraniu zdolności i talentów dzieci

Termin spotkania: 26 marca 2015 r.
Czas spotkania: 17.30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Prezentacja Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Czym się różni teoria WI od pomiarów IQ? Profile inteligencji (profil laserowy i rozproszony). Co z ciebie wyrośnie? – czyli gry i zabawy z wykorzystaniem różnych profilów inteligencji.

Prowadzący: Sylwester Pilipczuk

Spotkanie II. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 16 kwietnia 2015 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Ewa Tokajuk

Spotkanie III. O sztuce wyznaczania i osiągania celów

Termin spotkania: 23 kwietnia 2015 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Iwona Kordjak

Spotkanie IV. Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu?

Termin spotkania: 14 maja 2015 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka potencjalnych zagrożeń w internecie. Zjawisko cyberprzemocy. Jak unikać zagrożeń w internecie – podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ochrona prywatności w sieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa online – oferta edukacyjna programu Dziecko w Sieci.

Prowadzący: Marta Chomaniuk

Spotkanie V. Współczesne problemy ekonomiczne - czy kryzys to koniec czy początek?

Termin spotkania: 28 maja 2015 r.
Czas spotkania: 17.30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład zbudowany wokół trzech głównych zagadnień: kryzysu finansowo-gospodarczego 2008-2009, kryzysów w UE oraz zagrożeń dla rozwoju gospodarczego Polski.

Prowadzący: dr Ewa Tokajuk

Spotkanie VI. Kształtowanie postaw etycznych u dziecka

Termin spotkania: 11 czerwca 2015 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy rozbudzić wrażliwość etyczną u dziecka? Jak przysposobić dzieci do dokonywania właściwych wyborów? Czego wymagać od szkoły?

Prowadzący: Ewa Nowak

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy