Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XVI edycja, Katowice

Spotkanie I. Ochrona praw konsumentów w Polsce

Termin spotkania: 20 marca 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co rozumiemy przez pojęcie konsumenta oraz ochrony jego interesów? Przesłanki ochrony interesów konsumenta w Polsce. Prawne i pozaprawne, w tym instytucjonalne formy ochrony konsumenta. Ochrona konsumenta przed produktami niebezpiecznymi. Cena jako narzędzie ochrony . Ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Prawa i obowiązki konsumenta a sprzedaż konsumencka – ustawa o prawach konsumenta (podstawa i procedura reklamacji z tytułu rękojmi i gwarancji).

Prowadzący: dr hab. Urszula Grzega

Spotkanie II. Zarządzanie emocjami cz. 1

Termin spotkania: 3 kwietnia 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną dziecka? Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi).

Prowadzący: Monika Korczak

Spotkanie III. Zarządzanie emocjami cz. 2. Trudne zachowanie dziecka

Termin spotkania: 24 kwietnia 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Monika Korczak

Spotkanie IV. Scenariusze przyszłości gospodarki. Wiedza czy wróżenie z fusów?

Termin spotkania: 8 maja 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy Twój smartfon zastąpi przystanki autobusowe? Wpadniesz na parapetówkę? Mój dom właśnie się drukuje... Gra w karty nie na żarty.

Prowadzący: dr Marcin Baron

Spotkanie V. Budżet konsumenta i podejmowanie decyzji

Termin spotkania: 22 maja 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Grażyna Rzeszotarska

Spotkanie VI. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Termin spotkania: 5 czerwca 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Współczesne i przewidywane kierunki rozwoju mediów. Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży. Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów. Znaczenie kompetencji medialnych. Kształtowanie postaw wobec mediów: aktywnej, świadomej, krytycznej i selektywnej. Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole – praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Prowadzący: dr Anna Adamus-Matuszyńska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy