Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XVI edycja, Białystok

Spotkanie I. Koncepcje i zasady kształcenia alternatywnego

Termin spotkania: 4 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 9:50-11:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształcenie alternatywne w Polsce i Europie – plusy i minusy. Możliwości realizacji na gruncie Polski nowoczesnych modeli nauczania. Nauczanie domowe. Koncepcje kształcenia Marii Montessori, Johna Dewey’a, Celestyna Freineta, Rudolfa Steinera, Janusza Korczaka - na co kładą nacisk, co rozwijają u dziecka.

Prowadzący: Aneta Tomkiel

Spotkanie II. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 18 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 9:50-11:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: dr Urszula Widelska

Spotkanie III. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?

Termin spotkania: 25 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 9:50-11:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwój dziecka poprzez zajęcia fakultatywne. Praca własna, mentoring rodzica, współpraca z rówieśnikami. Rozwój a zabawa. Czy i jak można kształtować kreatywność dziecka.

Prowadzący: Aneta Tomkiel

Spotkanie IV. Sztuka otwartego dialogu, czyli o zdolności asertywnego komunikowania się

Termin spotkania: 9 grudnia 2017 r.
Czas spotkania: 9:50-11:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak należy rozumieć asertywność? Asertywność jako zasada rozwoju osobowości. Konstruktywna krytyka w komunikacji z dzieckiem. Trening asertywności.

Prowadzący: dr Andrzej Smolarczyk

Spotkanie V. Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Termin spotkania: 16 grudnia 2017 r.
Czas spotkania: 9:50-11:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu biznesowym można przenieść do szkoły i domu? Jak pracować z dzieckiem w oparciu o narzędzia coachingowe?

Prowadzący: dr Anna Kononiuk

Spotkanie VI. Pokolenie Google

Termin spotkania: 13 stycznia 2018 r.
Czas spotkania: 9:50-11:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: dr Andrzej Magruk

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy