Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XVII edycja, Białystok

Spotkanie I. Empatyczna komunikacja w rodzinie

Termin spotkania: 3 marca 2018 r.
Czas spotkania: 10:00-11:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak nauczyć się dostrzegać potrzeby innych i jednocześnie pozostać w zgodzie ze swoimi? Jak rozwiązywać konfliktowe sytuacje w rodzinie? Rozmowa sposobem na zbliżenie się do siebie. Znaczenie empatii.

Prowadzący: dr Andrzej Smolarczyk

Spotkanie II. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 17 marca 2018 r.
Czas spotkania: 10:00-11:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

Prowadzący: Aneta Tomkiel

Spotkanie III. Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Termin spotkania: 14 kwietnia 2018 r.
Czas spotkania: 10:00-11:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu biznesowym można przenieść do szkoły i domu? Jak pracować z dzieckiem w oparciu o narzędzia coachingowe?

Prowadzący: dr Anna Kononiuk

Spotkanie IV. Miasto (niedalekiej) przyszłości

Termin spotkania: 28 kwietnia 2018 r.
Czas spotkania: 10:00-11:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr hab. Ewa Glińska

Spotkanie V. Teoria gier w wychowaniu

Termin spotkania: 12 maja 2018 r.
Czas spotkania: 10:00-11:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak nauka o podejmowaniu decyzji może pomóc w rodzicielstwie.

Prowadzący: dr Łukasz Nazarko

Spotkanie VI. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 26 maja 2018 r.
Czas spotkania: 10:00-11:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: dr Krzysztof Stepaniuk

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy