Archiwum, Program zajęć dla rodziców, II edycja, Gdańsk

Spotkanie I. Kreatywny dialog - czy istnieje potrzeba negocjacji?

Termin spotkania: 15 marca 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Do czego może posłużyć metoda negocjacji? Czy tylko do rozwiązywania sytuacji konfliktowych? Jak postępować, gdy chcemy przekonać dziecko do jakiegoś działania, wpłynąć na jego oceny, oddziaływać na jego wybory. Zasady negocjacji.

Prowadzący: dr Natasza Kosakowska-Berezecka

Spotkanie II. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 5 kwietnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

Prowadzący: dr Adam Jagiełło-Rusiłowski

Spotkanie III. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 12 kwietnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: prof. UG, dr hab. Anna Zawadzka

Spotkanie IV. Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 26 kwietnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

Prowadzący: Agata Olechnowicz

Spotkanie V. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 17 maja 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: dr Natasza Kosakowska-Berezecka

Spotkanie VI. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 31 maja 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Bartosz Majewski

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy