Archiwum, Program zajęć dla rodziców, II edycja, Białystok

Spotkanie I. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 11 marca 2010 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: Błażej Szostek

Spotkanie II. Bunt nastolatka

Termin spotkania: 25 marca 2010 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak przetrwać trudny okres dojrzewania dziecka? Najczęściej popełniane błędy wychowawcze. Jak mówić do nastolatków, aby słuchały. Jak słuchać by do nas mówiły. Komunikacja rodzic dziecko. Pomiędzy autorytetem a tresurą. Znaczenie szacunku i zaufania.

Prowadzący: dr Paweł Kwas

Spotkanie III. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 22 kwietnia 2010 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: dr Tomasz Sosnowski

Spotkanie IV. Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 13 maja 2010 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

Prowadzący: Elżbieta Hałaburda

Spotkanie V. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 27 maja 2010 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

Prowadzący: dr Jacek Górnikiewicz

Spotkanie VI. Psychologia potrzeb

Termin spotkania: 10 czerwca 2010 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Potrzeby dziecka: faktyczne i pozorne. Zaspokajanie potrzeb dzieci. Potrzeby materialne a potrzeby emocjonalne.

Prowadzący: dr Monika Wróblewska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy