Archiwum, Program zajęć dla rodziców, II edycja, Białystok

Spotkanie I. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 11 marca 2010 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: Błażej Szostek

Spotkanie II. Bunt nastolatka

Termin spotkania: 25 marca 2010 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Jak przetrwać trudny okres dojrzewania dziecka? Najczęściej popełniane błędy wychowawcze. Jak mówić do nastolatków, aby słuchały. Jak słuchać by do nas mówiły. Komunikacja rodzic dziecko. Pomiędzy autorytetem a tresurą. Znaczenie szacunku i zaufania.

Prowadzący: dr Paweł Kwas

Spotkanie III. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 22 kwietnia 2010 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: dr Tomasz Sosnowski

Spotkanie IV. Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 13 maja 2010 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

Prowadzący: Elżbieta Hałaburda

Spotkanie V. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 27 maja 2010 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

Prowadzący: dr Jacek Górnikiewicz

Spotkanie VI. Psychologia potrzeb

Termin spotkania: 10 czerwca 2010 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Potrzeby dziecka: faktyczne i pozorne. Zaspokajanie potrzeb dzieci. Potrzeby materialne a potrzeby emocjonalne.

Prowadzący: dr Monika Wróblewska

strona główna archiwum arrow