Archiwum, Program zajęć dla rodziców, II edycja,

Spotkanie I. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 29 lutego 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: dr Magdalena Rycerz-Fiuk

Spotkanie II. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 14 marca 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Magdalena Wilman

Spotkanie III. Bunt nastolatka

Termin spotkania: 28 marca 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak przetrwać trudny okres dojrzewania dziecka? Najczęściej popełniane błędy wychowawcze. Jak mówić do nastolatków, aby słuchały. Jak słuchać by do nas mówiły. Komunikacja rodzic dziecko. Pomiędzy autorytetem a tresurą. Znaczenie szacunku i zaufania.

Prowadzący: dr Maria Sroczyńska

Spotkanie IV. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 18 kwietnia 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

Prowadzący: Monika Zawadzka-Chłopek

Spotkanie V. W labiryncie zawodów, czyli o tym, jak pomóc dziecku w kreowaniu planów edukacyjno-zawodowych?

Termin spotkania: 16 maja 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wspierać rozwój osobisty dziecka? Sztuka obserwacji, aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy z dzieckiem. Analiza potencjału zawodowego dziecka. Testy i kwestionariusze do samobadania pozwalające na rozpoznanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jakie możliwości w zakresie samodoradztwa daje internet? Czego oczekiwać od szkoły? Wymagania współczesnego rynku pracy.

Prowadzący: dr Daniel Kukla

Spotkanie VI. Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu?

Termin spotkania: 30 maja 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka potencjalnych zagrożeń w internecie. Zjawisko cyberprzemocy. Jak unikać zagrożeń w internecie – podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ochrona prywatności w sieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa online – oferta edukacyjna programu Dziecko w Sieci.

Prowadzący: Piotr Hnidan

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy