Archiwum, Program zajęć dla rodziców, II edycja,

Spotkanie I. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 7 marca 2013 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: Justyna Gruszczyńska

Spotkanie II. Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 21 marca 2013 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

Prowadzący: Joanna Hady

Spotkanie III. Kreatywny dialog - czy istnieje potrzeba negocjacji?

Termin spotkania: 18 kwietnia 2013 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Do czego może posłużyć metoda negocjacji? Czy tylko do rozwiązywania sytuacji konfliktowych? Jak postępować, gdy chcemy przekonać dziecko do jakiegoś działania, wpłynąć na jego oceny, oddziaływać na jego wybory. Zasady negocjacji.

Prowadzący: Joanna Banaś

Spotkanie IV. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 9 maja 2013 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

Prowadzący: dr Joanna Wójcik

Spotkanie V. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 23 maja 2013 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: Marta Wojtowicz-Błąd

Spotkanie VI. W labiryncie zawodów, czyli o tym, jak pomóc dziecku w kreowaniu planów edukacyjno-zawodowych?

Termin spotkania: 6 czerwca 2013 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wspierać rozwój osobisty dziecka? Sztuka obserwacji, aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy z dzieckiem. Analiza potencjału zawodowego dziecka. Testy i kwestionariusze do samobadania pozwalające na rozpoznanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jakie możliwości w zakresie samodoradztwa daje internet? Czego oczekiwać od szkoły? Wymagania współczesnego rynku pracy.

Prowadzący: Sylwia Wcisło

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy