Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XXIII edycja, Białystok

Spotkanie 1. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 17 marca 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

 

Spotkanie 2. Inteligencja. Czy dziecko może się jej "nauczyć"?

Termin spotkania: 24 marca 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 3. Poczucie własnej wartości u dzieci - czym jest i jak je kształtować?

Termin spotkania: 7 kwietnia 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii we wspomaganiu rozwoju dziecka

Termin spotkania: 14 kwietnia 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 5. Zarządzanie emocjami

Termin spotkania: 12 maja 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

 

Spotkanie 6. Globalizacja gospodarki - zwycięzcy i przegrani

Termin spotkania: 19 maja 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy