Archiwum, Program zajęć dla rodziców, III edycja, Warszawa

Spotkanie I. Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 17 lutego 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

Prowadzący: dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

Spotkanie II. Zostań doradcą personalnym dziecka

Termin spotkania: 10 marca 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wspomagać rozwój osobisty dziecka? Przygotowanie do dalszej edukacji. Jak doradzać oraz budować motywację do nauki? Sztuka wyrabiania wyobraźni niezbędnej do poznawania wiedzy i świata.

Prowadzący: dr Barbara Trzcińska

Spotkanie III. Zarządzanie emocjami

Termin spotkania: 31 marca 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: dr Sabina Zalewska

Spotkanie IV. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 21 kwietnia 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: prof. Ewa Chmielecka

Spotkanie V. Bunt nastolatka

Termin spotkania: 12 maja 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak przetrwać trudny okres dojrzewania dziecka? Najczęściej popełniane błędy wychowawcze. Jak mówić do nastolatków, aby słuchały. Jak słuchać by do nas mówiły. Komunikacja rodzic dziecko. Pomiędzy autorytetem a tresurą. Znaczenie szacunku i zaufania.

Prowadzący: dr Paweł Kwas

Spotkanie VI. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 2 czerwca 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

Prowadzący: Agnieszka Andrzejczak

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy