Archiwum, Program zajęć dla rodziców, III edycja,

Spotkanie I. Pokolenie Google

Termin spotkania: 8 października 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: dr Piotr Ładny

Spotkanie II. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 22 października 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: prof. US dr hab. Beata Anna Świecka

Spotkanie III. Wyzwania stojące przed polską gospodarką

Termin spotkania: 5 listopada 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy Zielona Wyspa zostanie zasiedlona przez roboty? Jakie są mocne strony polskiej gospodarki a czego nam jeszcze brakuje? Jakie aspekty monitorować aby wzmacniać umiejętności interpretacji aspektów gospodarczych przez dzieci, młodzież i ich rodziców. Wykład poświęcony problemowi przyszłości polskiej gospodarki analizowanej przez pryzmat relacji zasobów ludzkich i technologii.

Prowadzący: prof. Piotr Niedzielski

Spotkanie IV. Wychowanie do sukcesu

Termin spotkania: 19 listopada 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym jest naprawdę sukces i o potrzebie właściwego rozumienia tego zjawiska? Kształtowanie postaw sprzyjających spełnionemu życiu w poczuciu sukcesu. Poczucie własnej wartości jako nieodłączny element życia w sukcesie. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia do życia - rola rodziców i szkoły.

Prowadzący: Jolanta Ziontkowska

Spotkanie V. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 3 grudnia 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Jolanta Ziontkowska

Spotkanie VI. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 10 grudnia 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

Prowadzący: Jolanta Ziontkowska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy