Archiwum, Program zajęć dla rodziców, III edycja,

Spotkanie I. Pokolenie Google

Termin spotkania: 29 września 2010 r.
Czas spotkania: 17.00 - 18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: Renata Tadeusiak

Spotkanie II. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 13 października 2010 r.
Czas spotkania: 17.00 - 18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: dr Beata Mazurek-Kucharska

Spotkanie III. Kreatywny dialog - czy istnieje potrzeba negocjacji?

Termin spotkania: 27 października 2010 r.
Czas spotkania: 17.00 - 18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Do czego może posłużyć metoda negocjacji? Czy tylko do rozwiązywania sytuacji konfliktowych? Jak postępować, gdy chcemy przekonać dziecko do jakiegoś działania, wpłynąć na jego oceny, oddziaływać na jego wybory. Zasady negocjacji.

Prowadzący: Alina Strycharz

Spotkanie IV. Dziecko zdolne do efektywnej nauki

Termin spotkania: 17 listopada 2010 r.
Czas spotkania: 16.30 - 18.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy każde dziecko posiada potencjał? Dominacja określonych części ciała i ich wpływ na osiąganie sukcesów. Co robić, by dziecko uwierzyło, że jest zdolne do efektywnej nauki? Pomoc dziecku w ustaleniu najłatwiejszej i najbardziej skutecznej drogi w uczeniu się. Motywowanie dziecka do pracy. Budowanie siły i odporności psychicznej dziecka.

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie V. Młodzież a używki. Co rodzice wiedzieć powinni o uzależnieniach?

Termin spotkania: 24 listopada 2010 r.
Czas spotkania: 17.00 - 18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Leksykon substancji psychoaktywnych - wszystko na temat tego pod jakimi postaciami występują, jak działają i jaki wpływ na wygląd i funkcjonowanie osoby zażywającej mają poszczególne środki. Fakty i mity na temat używek. Mechanizmy uzależnień - czyli dlaczego tak łatwo zacząć a tak trudno skończyć. Teorie powstawania uzależnień: geny, środowisko czy wychowanie? Profilaktyka - czyli jak słuchać żeby usłyszeć, że dziecko ma problem.

Prowadzący: Małgorzata Zembowicz

Spotkanie VI. Zarządzanie emocjami

Termin spotkania: 8 grudnia 2010 r.
Czas spotkania: 17.00 - 18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Alina Strycharz

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy