Archiwum, Program zajęć dla rodziców, III edycja,

Spotkanie I. Wychowanie do sukcesu

Termin spotkania: 17 października 2013 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym jest naprawdę sukces i o potrzebie właściwego rozumienia tego zjawiska? Kształtowanie postaw sprzyjających spełnionemu życiu w poczuciu sukcesu. Poczucie własnej wartości jako nieodłączny element życia w sukcesie. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia do życia - rola rodziców i szkoły.

Prowadzący: Joanna Banaś

Spotkanie II. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 24 października 2013 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Sylwia Wcisło

Spotkanie III. Kryzys finansowy – geneza i konsekwencje

Termin spotkania: 7 listopada 2013 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Anna Miarecka

Spotkanie IV. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 21 listopada 2013 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: dr Jacek Rodzinka

Spotkanie V. Pokolenie Google

Termin spotkania: 5 grudnia 2013 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: dr Barbara Przywara

Spotkanie VI. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 12 grudnia 2013 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

Prowadzący: Helena Wojciechowska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy