Archiwum, Program zajęć dla rodziców, IV edycja, Katowice

Spotkanie I. Nauczanie wartości

Termin spotkania: 14 marca 2011 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są wartości? Czy można nauczyć dziecko praktykować wartości? Dlaczego trzeba i jak uczyć wartości moralnych? Dwanaście najważniejszych wartości w praktyce.

Prowadzący: Elżbieta Olszewska

Spotkanie II. Wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki

Termin spotkania: 28 marca 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie i w pełni wykorzystać swoje zdolności? Rola rodziców w kształtowaniu u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie. Techniki i formy wzmacniania motywacji dziecka do nauki. Czynniki powodujące spadek motywacji i niechęć dziecka do nauki. Jak reagować na problemy dziecka w szkole?

Prowadzący: Maria Gąbin-Kwiecień

Spotkanie III. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 18 kwietnia 2011 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: dr Sabina Zalewska

Spotkanie IV. Czym się martwi młodzież, czyli problemy nastolatków w wieku dojrzewania

Termin spotkania: 9 maja 2011 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Problemy i niepokoje dojrzewających dziewcząt i chłopców. Poradnictwo dla młodzieży w sprawach dojrzewania, zdrowia seksualnego, antykoncepcji i asertywności . Wychowanie seksualne w domu czy w szkole?

Prowadzący: Aleksandra Józefowska

Spotkanie V. Dlaczego orły nie pływają? O wspieraniu zdolności i talentów dzieci

Termin spotkania: 23 maja 2011 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Prezentacja Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Czym się różni teoria WI od pomiarów IQ? Profile inteligencji (profil laserowy i rozproszony). Co z ciebie wyrośnie? – czyli gry i zabawy z wykorzystaniem różnych profilów inteligencji.

Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie VI. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Termin spotkania: 6 czerwca 2011 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Współczesne i przewidywane kierunki rozwoju mediów. Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży. Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów. Znaczenie kompetencji medialnych. Kształtowanie postaw wobec mediów: aktywnej, świadomej, krytycznej i selektywnej. Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole – praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy