Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VI edycja, Białystok

Spotkanie I. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Termin spotkania: 1 marca 2012 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Współczesne i przewidywane kierunki rozwoju mediów. Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży. Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów. Znaczenie kompetencji medialnych. Kształtowanie postaw wobec mediów: aktywnej, świadomej, krytycznej i selektywnej. Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole – praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Prowadzący: Beata Skowrońska

Spotkanie II. Być rodzicem - czy to trudny zawód?

Termin spotkania: 15 marca 2012 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Obowiązki i wyzwania rodziców. Wpływ reakcji rodzica w sytuacjach stresujących na reakcję dziecka. Zachowania rodzica jako wzór do naśladowania. Oczekiwania i potrzeby dzieci a rodziców – czy są podobne? Skuteczna komunikacja z dzieckiem. Reakcja naszego mózgu na komunikaty typu "NIE".

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie III. Edutainment, czyli kiedy zabawa staje się nauką?

Termin spotkania: 29 marca 2012 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy gry komputerowe to tylko strata czasu? Jak dobrze się bawić i uczyć jednocześnie, czyli kilka słów o edutainment. Światowe przykłady, polskie pomysły.

Prowadzący: Joanna Dolecka

Spotkanie IV. Bezpieczna szkoła - przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów

Termin spotkania: 19 kwietnia 2012 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Diagnoza zagrożeń – formy agresji i przemocy w szkole. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród dzieci i młodzieży. Edukacja profilaktyczna dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Jak reagować gdy dziecko pada ofiara przemocy szkolnej? Jak rozwiązywać konflikty wśród uczniów? Eksperymentowanie młodzieży z narkotykami, alkoholem – jak reagować?

Prowadzący: Andrzej Karolczyk

Spotkanie V. O kryzysie tożsamości nastolatków - kolczyk w języku, fifka w kieszeni, a w głowie chaos

Termin spotkania: 17 maja 2012 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka stadium dojrzewania z punktu widzenia psychologa rozwoju. Etapy rozwoju Ego wg Erika Eriksona. Kryzys tożsamości - społeczne, emocjonalne i behawioralne aspekty. Rozwój dziecka - zmiana roli rodzica. Wojna czy pokój.

Prowadzący: Małgorzata Zembowicz

Spotkanie VI. Domowe poszukiwania filozoficzne - czy i jak filozofować z dziećmi?

Termin spotkania: 31 maja 2012 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jaka jest specyfika refleksji filozoficznej? Czy jest ona możliwa już w wieku dziecięcym? Dialog filozoficzny z dziećmi - rozmowy o sensie życia, o sensie śmierci, o dobru, o złu. Czemu służy filozofowanie z dziećmi?

Prowadzący: prof. Maciej Bała

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy