Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VII edycja, Katowice

Spotkanie I. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 24 września 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Anna Resler

Spotkanie II. Wartości w wychowaniu

Termin spotkania: 8 października 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy dobrze wychować dziecko? Co cenię, co lubię? - jak rozwiązywać konflikty wartości i interesów w życiu i w wychowaniu? Co sprzyja systemom wartości: osobowość a osoba, grupa działania a wspólnota.

Prowadzący: Ewa Nowak

Spotkanie III. Aktywność młodych w sieci

Termin spotkania: 22 października 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Poziom świadomości i kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród najmłodszych użytkowników. Korzystanie z komputera i Internetu. Komunikacja i portale społecznościowe.

Prowadzący: Katarzyna Pietraszek

Spotkanie IV. Gimnastyka umysłu w domu

Termin spotkania: 5 listopada 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak uczyć dziecko uczenia się? Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi i pamięć? Ćwiczenia kształtujące umiejętność zapamiętywania informacji i wspomagające efektywną naukę. Jak nauczyć dziecko robić notatki w szkole? Rozwijanie myślenia twórczego. Podnoszenie poziomu motywacji do nauki. Praca z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

Prowadzący: Magdalena Łabuś

Spotkanie V. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 19 listopada 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie VI. Bunt nastolatka

Termin spotkania: 3 grudnia 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak przetrwać trudny okres dojrzewania dziecka? Najczęściej popełniane błędy wychowawcze. Jak mówić do nastolatków, aby słuchały. Jak słuchać by do nas mówiły. Komunikacja rodzic dziecko. Pomiędzy autorytetem a tresurą. Znaczenie szacunku i zaufania.

Prowadzący: Beata Szynalska-Skarżyńska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy