Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VII edycja, Białystok

Spotkanie I. Wartości w wychowaniu

Termin spotkania: 27 września 2012 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy dobrze wychować dziecko? Co cenię, co lubię? - jak rozwiązywać konflikty wartości i interesów w życiu i w wychowaniu? Co sprzyja systemom wartości: osobowość a osoba, grupa działania a wspólnota.

Prowadzący: Ewa Nowak

Spotkanie II. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 11 października 2012 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Anna Resler

Spotkanie III. Aktywność młodych w sieci

Termin spotkania: 25 października 2012 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Poziom świadomości i kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród najmłodszych użytkowników. Korzystanie z komputera i Internetu. Komunikacja i portale społecznościowe.

Prowadzący: Katarzyna Pietraszek

Spotkanie IV. Internet - uczenie się przez całe życie

Termin spotkania: 8 listopada 2012 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Joanna Dolecka

Spotkanie V. Bunt nastolatka

Termin spotkania: 22 listopada 2012 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak przetrwać trudny okres dojrzewania dziecka? Najczęściej popełniane błędy wychowawcze. Jak mówić do nastolatków, aby słuchały. Jak słuchać by do nas mówiły. Komunikacja rodzic dziecko. Pomiędzy autorytetem a tresurą. Znaczenie szacunku i zaufania.

Prowadzący: Beata Skowrońska

Spotkanie VI. Gimnastyka umysłu w domu

Termin spotkania: 6 grudnia 2012 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak uczyć dziecko uczenia się? Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi i pamięć? Ćwiczenia kształtujące umiejętność zapamiętywania informacji i wspomagające efektywną naukę. Jak nauczyć dziecko robić notatki w szkole? Rozwijanie myślenia twórczego. Podnoszenie poziomu motywacji do nauki. Praca z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

Prowadzący: Sylwester Pilipczuk

strona główna archiwum arrow