Archiwum, Program zajęć dla rodziców, IX edycja, Katowice

Spotkanie I. Zarządzanie emocjami

Termin spotkania: 14 października 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: prof. Lucyna Skorecka

Spotkanie II. Wychowanie do sukcesu

Termin spotkania: 21 października 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym jest naprawdę sukces i o potrzebie właściwego rozumienia tego zjawiska? Kształtowanie postaw sprzyjających spełnionemu życiu w poczuciu sukcesu. Poczucie własnej wartości jako nieodłączny element życia w sukcesie. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia do życia - rola rodziców i szkoły.

Prowadzący: Ewa Nowak

Spotkanie III. Psychologia inwestora

Termin spotkania: 4 listopada 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie IV. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 18 listopada 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: dr Agata Trzcińska

Spotkanie V. Pokolenie Google

Termin spotkania: 2 grudnia 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: dr Krystyna Liszka

Spotkanie VI. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 9 grudnia 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

Prowadzący: Beata Szynalska-Skarżyńska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy