Zarządzanie nieruchomościami, Spotkanie I, X edycja, PB Białystok (13.03.2014)