Marketing: relacje z klientami, Spotkanie III, XVI edycja, PB Białystok (25.11.2017)