Praktyka i inspiracje biznesowe, Spotkanie V, XX edycja, PB Białystok (11.01.2020)