Zarządzanie nieruchomościami, Spotkanie I, IV edycja, PG Gdańsk (19.10.2017)