Praktyka i inspiracje biznesowe, Spotkanie VI, VIII edycja, PG Gdańsk (05.12.2019)