Wahania koniunktury gospodarczej, Spotkanie II, XVI edycja, UE Katowice (03.04.2017)