Sprawdzony pomysł na biznes, Spotkanie VI, XXI edycja, UE Katowice (16.12.2019)