Zarządzanie nieruchomościami, Spotkanie II, V edycja, UE Katowice (10.10.2011)