Marketing: relacje z klientami, Spotkanie III, V edycja, UE Katowice (24.10.2011)