Praktyka i inspiracje biznesowe, Spotkanie VI, V edycja, UE Katowice (05.12.2011)