Tworzenie produktu turystycznego, Spotkanie I, VII edycja, UE Katowice (24.09.2012)