Wahania koniunktury gospodarczej, Spotkanie II, VII edycja, UE Katowice (08.10.2012)