Reklama a wywieranie wpływu, Spotkanie III, VII edycja, UE Katowice (22.10.2012)