Talent autoprezentacji, Spotkanie II, VI edycja, WSEPiNM Kielce (26.03.2014)