Młody kierownik projektu, Spotkanie I, II edycja, WSEI Lublin (04.03.2013)