Młody ekonomista, Spotkanie I, XXII edycja, SGH Warszawa (02.10.2018)