Konkurs "Lokalny Gospodarz" - Etap 3: Fundacja

Strona główna » Konkurs "Lokalny Gospodarz" - Etap 3: Fundacja

Magdalena Kasianiuk

Nazwa fundacji: Fundacje dla dzieci i młodzieży uzdolnionych matematycznie

Cele fundacji: Cel fundacji to aby dzieci i młodziesz uzdolniona matematycznie była nagrodzona różnymi obozami. Żeby rozwijała swą przyszłość

Uzasadnienie wyboru rodzaju działalności fundacji: Ponieważ są w Lublinie takie dzieci które są uzdolnione matematycznie, udowadniają to dzienki olimpiadach matematycznym.

Pracownicy fundacji: Mój Brat- Uzdolniony matematycznie oraz moje koleżanki w organizacji

Promocja działań fundacji: Fundacja Uzdolnionych Matematycznie Ta oto fundacja pomaga dzieciom i młodzieży uzdolnionych matematycznie w doskonaleniu w matematyce oraz przedstawia że są w śród nas którzy mają talent do matematyki

« poprzednie  |   Galeria prac   |  następne »

Komentarze użytkowników