Konkurs "Lokalny Gospodarz" - Etap 3: Fundacja

Strona główna » Konkurs "Lokalny Gospodarz" - Etap 3: Fundacja

Robert Nowecki

Nazwa fundacji: „Nasze miasto-nasz dom-nasz wspólny cel”

Cele fundacji: Cele Fundacji: 1. Pomoc potrzebującym, w zakresie: - pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących, tj.: paczki żywnościowe, odzież, wyposażenie i inne; - pomocy prawnej, tj.: pisanie pozwów, pism sądowych, konsultacje, opinie prawne (ekspertyzy) i inne; - pomocy codziennej, tj.: pomoc dzieciom i młodzieży przy odrabianiu lekcji oraz przygotowywaniu się do sprawdzianów, pomoc przy zakupach osobom starszym itp. 2. Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych: - pikniki; - festyny; - koncerty - i inne.

Uzasadnienie wyboru rodzaju działalności fundacji: Obszarem działania mojej fundacji będzie przede wszystkim pomoc potrzebującym oraz organizacja wolnego czasu dla lokalnej społeczności. Przeglądając miejscową prasę, czy słuchając różnych audycji w radio zdałem sobie sprawę, że jest wiele osób potrzebujących pomocy w mojej okolicy. Często z braku odpowiedniej wiedzy, czy też środków osoby te mają poważne problemy, których nie potrafią rozwiązać we własnym zakresie. Fundacja pomoże im w tym. Z drugiej strony fundacja będzie organizować różnego typu darmowe imprezy rekreacyjno-kulturalne, aby czas w weekendy, nie był jedynie czasem spędzanym przed telewizorem lub na zakupach, ale czasem spędzanym aktywnie i rodzinnie.

Pracownicy fundacji: W fundacji będą pracować i pomagać: prawnicy, studenci prawa, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele i wszyscy, którzy chcą pomagać, mają trochę wolnego czasu i ogromne serce.

Promocja działań fundacji: Informacje o fundacji zostaną przedstawione w lokalnej prasie, radio, Internecie (m.in. zostanie założona strona fundacji), być może telewizji. Ponadto wydrukowane zostaną ulotki informacyjne, plakaty, banery. Do pomocy będziemy zachęcać przede wszystkim powołując się na fakt, że pomoc jest czymś dobrym, że nie możemy być obojętni wobec innych, że musimy otworzyć nasze serca, by świat stawał się lepszy. Będziemy również starać się o pozyskanie sponsorów na wspieranie działalności fundacji, może uda nam się pozyskać środki z UE.

« poprzednie  |   Galeria prac   |  następne »

Komentarze użytkowników