Konkurs "Lokalny Gospodarz" - Etap 3: Fundacja

Strona główna » Konkurs "Lokalny Gospodarz" - Etap 3: Fundacja

Paulina Strzelecka

Nazwa fundacji: Fundacja Mały Podróżnik

Cele fundacji: Celem fundacji będzie organizowanie dzieciom niepełnosprawnym oraz z biednych rodzin na terenie Konina różnych wyjść i wycieczek. Będą to wyjścia do kina, teatru, muzeum, na basen, wyjazdy do innych miast i miejscowości np.: do Warszawy, Poznania, Krakowa itp. oraz na kolonie czy obozy. Podczas takich wyjazdów dzieci będą uczestniczyć w różnych warsztatach oraz uczyć się historii i geografii poprzez zwiedzanie i obejrzenie ciekawych miejsc.

Uzasadnienie wyboru rodzaju działalności fundacji: Wszyscy wiemy, że podróże kształcą. Zwiedzając jakieś miejsce poznajemy jego historię oraz położenie geograficzne, ale również uczymy się, jak zachowywać się w różnych miejscach, jak czytać mapy, jak poruszać się po obcych miejscowościach. Dzieci, które nie mają możliwości podróżowania, nie mogą tego doświadczyć. Dzięki temu, że dzieci będą uczestniczyć w różnych wyjazdach, warsztatach i zajęciach, nie tylko przyjemnie i ciekawie spędzą czas, ale również nauczą się czegoś nowego, aby w dorosłym życiu nie czuły się zagubione lub zakompleksione.

Pracownicy fundacji: W fundacji mogłyby pracować osoby, które lubią przebywać z dziećmi i których pasją jest podróżowanie. Powinny one charakteryzować się cierpliwością i uprzejmością. Pomagać w fundacji również mogliby studenci, zwłaszcza pochodzący z małych miejscowości, którzy dostali swoją szansę na rozwój, którzy wiedzą co mogą czuć te dzieci, bo sami to przeżyli i teraz mogliby pomóc innym.

Promocja działań fundacji: Informacje o tej fundacji umieściłabym w Internecie, lokalnych gazetach a także w szkołach. Być może ktoś kto natrafi w mediach na informacje o fundacji będzie chciał zorganizować lub pomóc w organizacji wycieczki w swojej miejscowości. Uważam, że fundację Mały Podróżnik warto wspierać, ponieważ ucząc dzieci inwestujemy w przyszłe pokolenie czyli w naszą przyszłość.

« poprzednie  |   Galeria prac   |  następne »

Komentarze użytkowników