Konkurs "Lokalny Gospodarz" - Etap 3: Fundacja

Strona główna » Konkurs "Lokalny Gospodarz" - Etap 3: Fundacja

Weronika Szpak

Nazwa fundacji: „Kierunek – Dobro! ”

Cele fundacji: Fundacja „Kierunek – Dobro!”, którą chciałabym założyć pomagałaby młodzieży docenić wartość pracy na rzecz drugiego człowieka. Dzięki naszej fundacji chętni mogliby pomagać innym, którzy tego potrzebują. Oczywiście byłaby to pomoc na miarę możliwości, np. w zrobieniu zakupów, kupnie lekarstw, skoszeniu trawników, zimą w odśnieżaniu, wyprowadzaniu psów na spacer, zapłaceniu rachunków, pomocy młodszym w lekcjach. Taka praca z pewnością uczyłaby nas - młodzież współczucia i współpracy. Pomoc świadczona na rzecz starszych i potrzebujących osób byłaby darmowa, natomiast fundacja pozyskiwałaby środki od sponsorów na organizację zajęć dodatkowych dla wolontariuszy (basen, wycieczki, zajęcia artystyczne, sportowe), jako podziękowanie za ich systematyczny wkład pracy.

Uzasadnienie wyboru rodzaju działalności fundacji: W mojej dzielnicy – Mościcach, jest dużo osób starszych, którym potrzebna jest pomoc, a brakuje miejsc, gdzie o taką mogłyby się zwrócić. Jest dużo młodych dobrych „duszek”, które z pewnością podjęłyby takie wyzwanie. Właśnie z tych powodów powstałaby moja fundacja.

Pracownicy fundacji: W mojej fundacji – „Kierunek – Dobro!” główną siłą napędową byliby wolontariusze. Potrzebujemy również osoby przedsiębiorczej, komunikatywnej, która zaangażowałaby się w pozyskiwanie sponsorów, zajęłaby się finansami fundacji oraz stroną internetową. Chętne osoby dorosłe, które mają wykształcenie pedagogiczne (pracowały bądź pracują z młodzieżą) przydałyby się do rozdzielania zajęć (młodzieży) i kierowania konkretnych osób do potrzebujących. Fundacja prowadziłaby rejestr wolontariuszy, którzy uczęszczają do niej i w miarę pozyskanych środków finansowych organizowałaby im ciekawe zajęcia dodatkowe.

Promocja działań fundacji: Ulotki z informacją o działalności fundacji rozprowadzalibyśmy w szkołach. W ten sposób dotarlibyśmy do chętnej młodzieży. Wychowawcy zgłoszonych wolontariuszy potwierdzaliby rzetelność i uczciwość uczniów. Dorośli wolontariusze wyszukiwaliby osoby z naszej dzielnicy, które potrzebują pomocy. Wystąpilibyśmy z prośbą do Prezydenta m. Tarnowa o ewentualne wsparcie i reklamę. Zapewne o tej działalności poinformowalibyśmy pobliskie parafie, aby w ten sposób dotrzeć też do najbardziej potrzebujących. Jako fundacja moglibyśmy również poprosić lokalny tygodnik „Temi” o artykuły promujące nasze działania. Myślę, że jest wiele wartościowych młodych osób, które nie odmówiłyby pomocy starszym i potrzebującym, często schorowanym ludziom, którym brak sprawności fizycznej nie pozwala w pełni zaspokoić swoich codziennych potrzeb. Dla młodych wolontariuszy będzie to natomiast wspaniała lekcja zrozumienia, tolerancji i empatii. Naszą fundację warto więc wspierać!

« poprzednie  |   Galeria prac   |  następne »

Komentarze użytkowników