Konkurs "Lokalny Gospodarz" - Etap 3: Fundacja

Strona główna » Konkurs "Lokalny Gospodarz" - Etap 3: Fundacja

Tomasz Wnykowicz

Nazwa fundacji: "Muzeum Chleba"

Cele fundacji: Cele: 1.Propagowanie tradycyjnych metod pieczenia chleba i ciast 2.Integracja lokalnego środowiska 3.Popularyzowanie zdrowego sposobu odżywiania się Odbiorcy: społeczność lokalna

Uzasadnienie wyboru rodzaju działalności fundacji: Zainteresowanie starodawnym sposobem wypieku chleba na zakwasie w specjalnym piecu bez ulepszaczy narodziło się dzięki kontaktom ze znajomymi prowadzącym taka piekarnię. Informacje o problemach zdrowotnych wynikających ze złymi nawykami żywieniowymi zapoczątkował zainteresowanie tematem produkcji zdrowej żywności.

Pracownicy fundacji: Klienci czynnej piekarni będącej czynnym muzeum/społecznicy, którzy chcą przysłużyć się integracji społeczności lokalnej i mieć wpływ na poprawę stanu zdrowia.

Promocja działań fundacji: Informacje rozpowszechniane będą przy wykorzystaniu: 1) prasy lokalnej 2) internetu 3) ulotki 4) portale społecznościowe Udział na zasadzie wolontariatu klientów piekarni. Klienci odwiedzający piekarnie zapraszani/zachęcani będą do stworzenia Muzeum Chleba.

« poprzednie  |   Galeria prac   |  następne »

Komentarze użytkowników