Konkurs "Lokalny Gospodarz" - Etap 3: Fundacja

Strona główna » Konkurs "Lokalny Gospodarz" - Etap 3: Fundacja

Szymon Wojtowicz

Nazwa fundacji: Fundacja My Dla Przyrody

Cele fundacji: Moja fundacja będzie dbała o ochronę środowiska, czyli będzie pomagać zwierzętom oraz dbać o tereny zielone. W okresie zimy będziemy dokarmiać zwierzęta leśne i ptaki oraz robić budki dla ptaków i pasieczniki dla jeleni i saren. Będziemy sadzić nowe drzewa, krzewy i kwiaty oraz pilnować, by nie zaśmiecano gruzem budowlanym, odpadami domowymi, elektrośmieciami i sprzętem AGD obszarów zielonych. Postaram się też zorganizować ścieżkę edukacyjną po Mościcach, o tematyce przyrodniczej.

Uzasadnienie wyboru rodzaju działalności fundacji: Bardzo bym chciał aby miejsce, w którym mieszkamy miało czyste powietrze, niezaśmiecone tereny i by w jego lasach oraz parkach mogły mieszkać zwierzęta. W Tarnowie jest to szczególnie ważne, ponieważ są tu największe w Polsce zakłady produkujące sztuczne nawozy i tworzywa.

Pracownicy fundacji: W mojej fundacji będą pracować nie dzieci i ich rodzice, ale też więźniowie. Pozwoli im to na powrót do społeczeństwa, a przysłużą się fundacji robiąc budki i pasieczniki. Oprócz tego przydadzą się też ekolodzy i leśnicy. Chciałbym aby większość zaangażowanych wykonywała swoje obowiązki i pracowała na zasadzie wolontariatu.

Promocja działań fundacji: Będę promował swoją fundację przez reklamy na stronach internetowych i plakaty a gdybym miał dość funduszy to też przez telewizję i bilbordy. Będę też rozdawał ulotki.

« poprzednie  |   Galeria prac   |  następne »

Komentarze użytkowników