Konkurs "Lokalny Gospodarz" - Etap 3: Fundacja

Strona główna » Konkurs "Lokalny Gospodarz" - Etap 3: Fundacja

Mateusz Zawileński

Nazwa fundacji: ,,Otwarte serce”

Cele fundacji: Fundacja będzie wspierać uczniów zdolnych z terenu miasta i gminy Krzyż Wlkp. ,,Otwarte serce” będzie organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych i rozwijać ich umiejętności. Fundacja także będzie fundować stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, organizować kolonie, wycieczki i je finansować. Dodatkowym celem fundacji będzie pomoc dzieciom chorym z terenu miasta i gminy Krzyż Wlkp. Odbiorcami moich działań będą dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Krzyż Wlkp.

Uzasadnienie wyboru rodzaju działalności fundacji: Taki obszar działania wybrałem, ponieważ w gminie Krzyż Wlkp. jest duża ilość uczniów zdolnych. Chciałbym, aby dzieci z małego miasteczka i wsi mogły korzystać ze wszystkich zajęć edukacyjnych i dostępu do lekarzy specjalistów.

Pracownicy fundacji: W mojej fundacji może pracować każda osoba przejmująca się losem dzieci zdolnych i dzieci chorych. Wyjątek będzie stanowić prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania dzieci, ponieważ będą je prowadzić nauczyciele ze szkół.

Promocja działań fundacji: Pracownicy fundacji będą rozdawać ulotki, będą organizować festyny, kiermasze. Informacje o działaniach fundacji będą rozpowszechniane w szkołach, urzędach, kościołach i sklepach na terenie gminy. Fundacji warto pomóc, ponieważ wszyscy zdolni uczniowie dużych miast mają możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach dodatkowych pozaszkolnych, a uczniowie mieszkający w małym mieście i na wsi nie mają możliwości dojazdu na te zajęcia. Pomoc dzieciom chorym pozwoli na leczenie dzieci w dużych szpitalach. Moim zadaniem będzie przekonanie mieszkańców gminy Krzyż Wlkp., aby pomagali w pracy fundacji, ponieważ dzięki ich pomocy chore dzieci można będzie wyleczyć, a dzieci zdolne będą się rozwijać.

« poprzednie  |   Galeria prac

Komentarze użytkowników