Program zajęć dla rodziców, XI edycja, Gdańsk drukuj

WrocławPoznańBiałystokKatowiceWarszawa

Zobacz miejsce zajęć »

Spotkanie 1. Ochrona praw konsumentów w Polsce

Termin spotkania: 4 marca 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Zobacz miejsce spotkania

Co rozumiemy przez pojęcie konsumenta oraz ochrony jego interesów? Przesłanki ochrony interesów konsumenta w Polsce. Prawne i pozaprawne, w tym instytucjonalne formy ochrony konsumenta. Ochrona konsumenta przed produktami niebezpiecznymi. Cena jako narzędzie ochrony . Ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Prawa i obowiązki konsumenta a sprzedaż konsumencka – ustawa o prawach konsumenta (podstawa i procedura reklamacji z tytułu rękojmi i gwarancji).

 

Spotkanie 2. Rodzic nauczyciel, jak miło się spotkać. Relacje rodziców z nauczycielami

Termin spotkania: 18 marca 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 3. Bezpieczeństwo w sieci

Termin spotkania: 8 kwietnia 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 4. Bunt nastolatka

Termin spotkania: 22 kwietnia 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Zobacz miejsce spotkania

Jak przetrwać trudny okres dojrzewania dziecka? Najczęściej popełniane błędy wychowawcze. Jak mówić do nastolatków, aby słuchały. Jak słuchać by do nas mówiły. Komunikacja rodzic dziecko. Pomiędzy autorytetem a tresurą. Znaczenie szacunku i zaufania.

 

Spotkanie 5. Jak rozmawiać o kryzysie - wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego

Termin spotkania: 6 maja 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 6. Psychologia potrzeb

Termin spotkania: 20 maja 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Zobacz miejsce spotkania

Potrzeby dziecka: faktyczne i pozorne. Zaspokajanie potrzeb dzieci. Potrzeby materialne a potrzeby emocjonalne.