Program zajęć dla rodziców, 14 edycja, Gdańsk drukuj

WrocławPoznańBiałystokKatowiceWarszawa

Zobacz miejsce zajęć »

Spotkanie 1. Przedsiębiorczy od dziecka

Termin spotkania: 20 października 2022 r.
Czas spotkania: 17.15-18.45
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 2. Zachowania konsumenckie

Termin spotkania: 3 listopada 2022 r.
Czas spotkania: 17.15-18.45
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 3. Rodzic w roli mediatora

Termin spotkania: 17 listopada 2022 r.
Czas spotkania: 17.15-18.45
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami. Czym jest misja mediacyjna, czyli na czym polega działanie mediatora?

 

Spotkanie 4. Radzenie sobie ze stresem

Termin spotkania: 1 grudnia 2022 r.
Czas spotkania: 17.15-18.45
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 5. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 15 grudnia 2022 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

 

Spotkanie 6. Internet - uczenie się przez całe życie

Termin spotkania: 5 stycznia 2023 r.
Czas spotkania: 17.15-18.45
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Aktualności Baza wiedzy