Program zajęć dla rodziców, XVI edycja, Poznań drukuj

GdańskSzczecinWrocławBiałystokKatowiceWarszawa

Zobacz miejsce zajęć »

Spotkanie I. Pokolenie Google

Termin spotkania: 18 października 2018 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: dr Bartosz Hordecki

Spotkanie II. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 25 października 2018 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie III. Wartości w wychowaniu

Termin spotkania: 8 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy dobrze wychować dziecko? Co cenię, co lubię? - jak rozwiązywać konflikty wartości i interesów w życiu i w wychowaniu? Co sprzyja systemom wartości: osobowość a osoba, grupa działania a wspólnota.

 

Spotkanie IV. Empatyczna komunikacja w rodzinie

Termin spotkania: 15 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania

Jak nauczyć się dostrzegać potrzeby innych i jednocześnie pozostać w zgodzie ze swoimi? Jak rozwiązywać konfliktowe sytuacje w rodzinie? Rozmowa sposobem na zbliżenie się do siebie. Znaczenie empatii.

 

Spotkanie V. Praca z uczniem zdolnym

Termin spotkania: 29 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania

Odkrywanie zdolności dziecka. Praca z uczniem zdolnym na polu wychowawczym i dydaktycznym. Niepowodzenia uczniów zdolnych (Syndrom nieadekwatnych osiągnięć).

 

Spotkanie VI. Budżet konsumenta i podejmowanie decyzji

Termin spotkania: 6 grudnia 2018 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Zobacz miejsce spotkania