Program zajęć dla rodziców, XIX edycja, Białystok drukuj

GdańskSzczecinWrocławPoznańKatowiceWarszawa

Zobacz miejsce zajęć »

Spotkanie I. Rodzic w roli mediatora

Termin spotkania: 16 marca 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Zobacz miejsce spotkania

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami. Czym jest misja mediacyjna, czyli na czym polega działanie mediatora?

 

Spotkanie II. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 6 kwietnia 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie III. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Termin spotkania: 13 kwietnia 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Zobacz miejsce spotkania

Współczesne i przewidywane kierunki rozwoju mediów. Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży. Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów. Znaczenie kompetencji medialnych. Kształtowanie postaw wobec mediów: aktywnej, świadomej, krytycznej i selektywnej. Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole – praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

 

Spotkanie IV. Świat autorytetów dziecka

Termin spotkania: 11 maja 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Zobacz miejsce spotkania

Rodzic autorytetem dla dziecka – zasady budowania autorytetu rodzicielskiego. Czy wejście dziecka w okres dojrzewania oznaczać musi upadek autorytetu rodzica? „Autorytet” rówieśników, nauczycieli, rola „idoli” i przywódców. Jak pomóc dziecku właściwie rozpoznawać autorytety?

 

Spotkanie V. Praca z uczniem zdolnym

Termin spotkania: 19 maja 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Zobacz miejsce spotkania

Odkrywanie zdolności dziecka. Praca z uczniem zdolnym na polu wychowawczym i dydaktycznym. Niepowodzenia uczniów zdolnych (Syndrom nieadekwatnych osiągnięć).

 

Spotkanie VI. Scenariusze przyszłości gospodarki. Wiedza czy wróżenie z fusów?

Termin spotkania: 15 czerwca 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Zobacz miejsce spotkania

Czy Twój smartfon zastąpi przystanki autobusowe? Wpadniesz na parapetówkę? Mój dom właśnie się drukuje... Gra w karty nie na żarty.